09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

چرا برخی درخواستهای ویزای دانشجویی مردود می‌شوند

چرا برخی درخواستهای #ویزای دانشجویی مردود می‌شوند؟

در مرحله پذیرش موسسه آموزشی شما باید توانایی های خود را به دانشگاه اثبات کنید و در مرحله ویزا افسر مهاجرتی باید متقاعد شود که شما صرفا برای ادامه تحصیل قصد اخذ این ویزا را دارید و هدفتان ماندن در کانادا نیست.

لذا دریافت ویزای دانشجویی برای متقاضیان با مشخصات زیر دشواری بیشتری را بهمراه دارد :

سن بالا:

طبیعی است که باید سن شما متناسب با مقطعی باشد که انتخاب میکنید. هر چه سن بالاتر میرود، ریسک مردودی پرونده نیز بالاتر خواهد رفت.

معدل بسیار پایین

ضعیف بودن نامه ای که دلیل شما برای تحصیل در کانادا نشان دهد. این نامه بسیار مهم است. در نوشتن آن دقت کنید.

نبودن دلایل کافی برای بازگشت به ایران پس از تحصیل: طبیعی است اگر افسر مهاجرت تشخیص دهد دلایل شما برای بازگشت کافی نیست، احتمال مردودی ویزا بالا میرود.

پذیرش از کالج های نامعتبر:

اگر پذیرش شما از کالج های نه چندان معتبر باشد به ویژه خصوصی باشد، احتمال رد شدن درخواست ویزای شما بسیار زیاد است.

پذیرش برای رشته های بی ربط:

برخی از دوستان متاسفانه به دلیل عدم آگاهی کافی، از رشته هایی پذیرش میگیرند که مشخصا هیچ استفاده ای در ایران ندارد و افسر مهاجرت متقاعد نمیشود که مورد استفاده متقاضی از آن رشته در ایران چیست.

گذشت مدت زمان طولانی از اخذ آخرین مدرک تحصیلی:

اگر مدت زمان زیادی از اخذ آخرین مدرک تحصیلی شما گذشته باشد، شانس شما برای گرفتن پذیرش و یا ویزا پایین تر خواهد بود. زیرا دلیل محکمی برای علاقه مندی مجدد شما به تحصیل پس از این همه سال نیاز است.

♦️با تمام این وجود هیچکدام از این شرایط نمیتواند مردودی و یا قبولی پرونده شما را تضمین کند.

♦️زیرا این بحث فقط و فقط در انحصار اداره مهاجرت بوده و آنها راجع به شما تصمیم خواهند گرفت.