09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

برنامه مهاجرتی نیروی متخصص منیتوبا کانادا

🇨🇦 برنامه مهاجرتی نیروی متخصص منیتوبا کانادا🇨🇦🇨🇦🇨🇦

🅾️ در بین برنامه های مهاجرتی استانی، کمتر استانی وجود دارد که برای برنامه نیروی متخصص خود نیاز به اخذ جاب آفر نداشته و یا شرط تحصیل و کار در آن موجود نباشد.
🅾️ در این بین استان منیتوبا شرط جالب درگیری برای اقدام قرار داده که علاوه بر کسب امتیاز کافی باید دارای آن شرط نیز باشید.
🅾️ اگر چه شرایطی که برای اقدام گذاشته است، دست کمی از جاب آفر ندارد. اما اگر دارای این شرط هستید کار برای شما بسیار راحت تر از اقدام برای استان های دیگر خواهد بود.

🌐 مهمترین شرط این روش این است که یکی از اقوام درجه یک شما و یا یکی از دوستان نزدیک شما که سیتیزن و یا مقیم دائم کاناداست و در منیتوبا هم زندگی میکند، شما را ساپورت کند.
🌐 این فرد حداقل باید یک سال در استان منیتوبا زندگی کرده باشد و بتواند رابطه خانوادگی و یا دوستی نزدیک با شما را اثبات کند.

این افراد چه نسبتی با شما میتوانند داشته باشند؟
Sister or brother
Niece or nephew (ex: child of your sister or brother)
Aunt or uncle (ex: brother or sister of your mother or father)
First cousin (ex: child of your aunt or uncle)
Mother or father
Grandmother or grandfather
Close friends

اگر‌ دارای این اقوام در کانادا هستید که ساکن منیتوبا هستند، کار شما برای اپلای کردن راحت است.
اگرچه باید امتیاز شما نیز برای اقدام برسد.