09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

آشنایی با انوا؏ دادگاه

آشنایی با انوا؏ دادگاه

🛑انواع دادگاه کیفری
🔷کیفری یک
🔷کیفری دو
🔷دادگاه انقلاب
🔷دادگاه اطفال و نوجوان
🔷دادگاه نظامی
📖ماده ۲۹۴ (آ.د.ک)

💥به دادگاه های جزائی وحقوقی و خانواده دادگاه های عمومی گفته می شود

💥دادگاه های انقلاب ونظامی به جهت اینکه به موارد خاصی از جرائم رسیدگی می نمایند دادگاه های اختصاصی هستند.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

🌀انوا؏ دادگاه‌ های عمومی

✺عمومی حقوقی✺
این دادگاه به اختلافات حقوقی مثل اختلافات ملکی یا ارثی در دادگاه ‌های عمومی با حضور رییس شعبه یا دادرس علی‌البدل رسیدگی می‌شود. بنابراین در دادگاه عمومی قاعده وحدت قاضی حکمفرماست و تمامی اقدامات و تحقیقات به وسیله رییس یا دادرس علی ‌البدل انجام می‌شود و تصمیم‌گیری قضایی و انشای رأی با قاضی دادگاه است.

✺عمومی جزایی✺
به بیشتر جرایم در مرحله نخستین در دادگاه عمومی جزایی رسیدگی می ‌شود، این دادگاه علاوه بر رییس دادگاه یا دادرس علی ‌البدل با حضور نماینده دادستان تشکیل می‌شود.

✺دادگاه خانواده✺
این دادگاه با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌شود و به دعاوی راجع به خانواده رسیدگی می‌کند و رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌ شود.

✺دادگاه اطفال✺
در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه ‌های عمومے برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده می‌شود. منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و با وجود این به جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود.

✺دادگاه کیفری استان✺
در مرکز هر استان بر حسب نیاز شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به “دادگاه کیفری استان” اختصاص می‌ یابد و تعداد شعب آن به تشخیص رییس قوه قضاییه است و این دادگاه به جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس، اعدام، رجم ، صلب یا حبس ابد باشد با پنج قاضی رسیدگی می‌ڪند.

•••••••••••••••••••••••••••••

✺دادگاه‌ های تجدیدنظر✺
این دادگاه در مرکز هر استان تشکیل می‌شود و دارای یک رییس و دو عضو مستشار است و این دادگاه به آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه‌ های عمومی مستقر در حوزه آن استان رسیدگی می ‌کند.

✺دیوان‌ عالی کشور✺
بخشی از وظایف دیوان‌عالی کشور مربوط به تجدیدنظر خواهی از برخی آرای کیفری است ، این مرجع قضایی عالی همچنین در موارد قانونی به صدور وحدت رویه قضایی مبادرت می‌کند که این آراء در حکم قانون است و برای تمامی مراجع قضایی لازم الاجراست، البته دیوان ‌عالی کشور به عنوان عالی ‌ترین مرجع قضایی وظایف دیگری نیز دارد.

✺شورای حل اختلاف✺
برای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها به وجود آمده‌اند و در خصوص بسیاری از دعاوی ڪوچک حقوقی و مدنی صلاحیت رسیدگی دارند و امروزه بسیاری از ما برای حل مشڪلاتمان به آن‌ها مراجعه می‌ڪنیم و معمولا در بررسی دادگاه‌ها از شوراهای حل اختلاف سخنی به میان نمی‌آید و این مراجع به عنوان یک دسته خاص بررسی می‌شوند.