09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

🔘 {تفاوت قسامه با سوگند} 🔘

🔘
🔘 {تفاوت قسامه با سوگند} 🔘

♦️ قسامه:
که در واقع همان {قسم خوردن} است در موارد {قتل} کاربرد دارد.
وقتی که قاضی ظن به قاتل بودن شخص دارد و دلیل و یا مدرک قطعی یا یقینی ندارد در اینجا اصطلاحا گفته می شود که مورد از موارد لوث است و با تشریفات خاصی باید یک تعداد افراد یک تعداد قسم که تعداد آن در قانون آمده است بخورند تا ظن قاضی از بین برود.

♦️ سوگند:
در موادی است که شخص برای اثبات حق خود و یا رد ادعای شخص دیگر بر علیه خود در اموری که قتل نیست سوگند می خورد.

☑️به طور خلاصه قسامه مربوط به قتل است و سوگند امور غیر قتل.