09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

اعلان لیست جدید مشاغل مورد نیاز #استرالیا و اضافه شدن رشته های جدید به این لیست .مهاجرت.

اعلان لیست جدید مشاغل مورد نیاز #استرالیا و اضافه شدن رشته های جدید به این لیست

امروز لیست جدید مشاغل مورد نیاز استرالیا اضافه گردید و خبر خوب اضافه شدن 27 رشته جدید به لیست بلندمدت می باشد که میتوان تحت این مشاغل برای ویزای اسکیلد مایگریشن شماره های ١٨٩،١٩٠ و ۴٨٩ اقدام کرد:

از جمله رشته های جدیدی که به لیست اضافه گردیدند می توان به مشاغل : اساتید دانشگاه ، صنایع غذایی ، فیزیک و ژئو فیزیک ، شیمی و بیو شیمی ،اقتصاد دان ، مهندسی نفت ، مهندسی معدن ، متالوزیست ، محیط زیست و زیست شناسی ، میکروبیولوژی ، متخصص مالتی مدیا ، فوتبالیست ها و……

در لیست قبلی 176 رشته مورد درخواست استرالیا بوده که در لیست جدید این تعداد مشاغل به 212 رشته تغییر پیدا کرده است و همچنین برای ویزاهای اسپانسری ساب کلاس 190 نیز 427 رشته موجود می باشد.