09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

مهاجرت

مهاجرت به کشورهای مختلف و از روش های مختلف ممکن است. هر روش، شرایط لازم خاص خود را دارد که این شرایط، گاه فرآیند مهاجرت را آسان و گاه سخت و پیچیده می کنند. در زیر به برخی از این شرایط لازم اشاره می کنیم:
میزان تحصیلات
حداقل و یا حداکثر سن
آشنایی با زبان
حداقل سرمایه لازم
مدت زمان حضور اجباری در کشور مقصد
سابقه کاری
مدارک مورد نیاز: مدارک مورد نیاز روش های مختلف مهاجرتی به طور معمول موارد زیر را شامل می شوند:
مدارک شناسایی معتبر
مدارک تحصیلی
مدرک زبان
تاییدیه های بانکی
مدارک شغلی و سابقه کاری معتبر
مدارک مربوط به وضعیت سلامت
فرآیند انجام: بدیهی است فرآیند روش های مهاجرت با هم متفاوت باشند. اما نکته مهم این است که فرآیند برخی از روش های مهاجرت بسیار پیچیده، تخصصی و گاه حتی در عمل نشدنی می باشند. برای مثال مراحل ابتدایی بعضی روش های مهاجرت (مانند ثبت ازدواج در روش اخذ اقامت آلمان از طریق ازدواج) باید به صورت غیر حضور انجام گردد که مشکلات خاص خود را دارد.
و در نهایت مهم ترین نکته؛ هزینه لازم برای مهاجرت: در بسیاری از روش های مهاجرت، شما باید به غیر از هزینه های دریافت اقامت، مبلغ قابل توجهی را برای خرید، سرمایه گذاری، ملک، پشتوانه های لازم و …. به کشور مقصد منتقل نمایید.

در حال حاضر مهاجرت به برخی کشورهای اروپا (اخذ اقامت اروپا) فرآیند ساده تری دارند.

راحت ترین کشور اروپایی برای گرفتن اقامت کدام است؟

در میان کشورهای اروپایی، ارزانترین کشور برای اقامت و کم هزینه ترین کشور برای مهاجرت، اسلواکی است و از بین روش های مختلف مهاجرت به اروپا اخذ اقامت اسلواکی با ثبت شرکت، ارزانترین راه مهاجرت به اروپا می باشد.

در واقع اخذ اقامت کل اروپا به روش اقامت اسلواکی با ثبت شرکت، هم اکنون (سال ۲۰۱۹) شرایط و مزایای بسیار ایده عالی دارد:

اخذ شهروندی کل اتحادیه اروپا
امکان زندگی، کار و تحصیل در تمام کشورهای حوزه شنگن
عدم نیاز به زندگی در کشور اسلواکی
عدم الزام به مستقر شدن در اروپا (شما می توانید اقامت اروپا داشته باشید و در ایران زندگی کنید)
عدم نیاز به سرمایه گذاری
اخذ اقامت کل اعضای خانواده تحت تکفل به صورت همزمان
هیچ الزامی برای زندگی در اسلواکی نخواهید داشت.

شما برای ثبت شرکت در کشور اسلواکی نیاز به سرمایه گذاری ندارید. اما برای کارهای ثبتی، بیمه، اجاره نامه، حق الوکاله و مواردی دیگری که منجر به دریافت اقامت شما می گردد جمعاً حدود ۱۵.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰ یورو بودجه نیاز دارید.