09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

خدمات آموزشی

مباحث مهم حقوقی,جزایی,بین الملل و کلیه کلیه مباحثی که نیاز به دانستن آن در امور حقوقی دارید و قوانین جدید به طور خلاصه در بخش اخبار قانون قرار میگیرد.