09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

ارزیابی پرونده

ما در موسسه حقوقی دکتر علوی, ساز و کاری را فراهم آورده ایم که شما بتوانید قبل از انتخاب وکیل و عقد قرارداد وکالت با وی و شروع فرآیند وکالت در محاکم دادگستری، پرونده های قضایی خود را اعم از حقوقی، کیفری و غیره، برای وکلای ما ارسال نمایید تا آنها پس از مطالعه آن و بررسی جوانب موضوع، هزینه، زمان، شرایط، فرآیند رسیدگی و میزان درصد موفقیت را به شما اعلام نمایند تا با دید بازتری تصمیم گیری نمایید.

برای این منظور می توانید با موسسه حقوقی دکتر علوی ، تماس بگیرید و درخواست خود را با وکلای ما مطرح نمایید.
شماره های تماس:
03136291844-5
09120210913
09131134404
آدرس ایمیل:Alavitabatabaei@Gmail.com